ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Σελίδα 5 / 7 : <<<>>>
Università degli Studi dell'Insubria | University of Insubria, Varese - Ιταλία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I VARESE 02
Ίδρυμα: Università degli Studi dell'Insubria | University of Insubria, Varese
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Τύπος Κινητικότητας: Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 MAY/15 OCT
Διορίες Application: 15 JUNE/15 NOV
Επικοινωνία:
Università degli Studi della Basilicata | University of Basilicata, Potenza - Ιταλία - Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I POTENZA01
Ίδρυμα: Università degli Studi della Basilicata | University of Basilicata, Potenza
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Κωδικός ISCED: 81 (Agriculture)
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): ΙΤ: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 30 JUNE/ 30 SEPT
Università degli Studi della Campania ''Luigi Vanvitelli'' | University of Campania ''Luigi Vanvitelli'', Caserta - Ιταλία - Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I NAPOLI09
Ίδρυμα: Università degli Studi della Campania ''Luigi Vanvitelli'' | University of Campania ''Luigi Vanvitelli'', Caserta
Σχολή: Fac.Lettere e Filosofia
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Κωδικός ISCED: 322 220
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): IT: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*18 (0322) 2*12 (0220)
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2
Διορίες Application: 30 JUNE/ 30OCT
Επικοινωνία:
Παρατηρήσεις:

MONO STAFF

Università degli Studi di Bari Aldo Moro | University of Bari Aldo Moro - Ιταλία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I BARI 01
Ίδρυμα: Università degli Studi di Bari Aldo Moro | University of Bari Aldo Moro
Τμήμα: Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM)
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 22
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): IT: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*6
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Nomination: 10 JUNE / 10 NOV
Università degli Studi di Ferrara | University of Ferrara - Ιταλία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I FERRARA01
Ίδρυμα: Università degli Studi di Ferrara | University of Ferrara
Τμήμα: Department of Human Studies
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 0220
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT:B1, EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT:B2, EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*16
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Διορίες Nomination: 30 JUNE/15 NOV
Διορίες Application: 31 JULY/ 15 DEC
Università degli Studi di Ferrara | University of Ferrara - Ιταλία - Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I FERRARA01
Ίδρυμα: Università degli Studi di Ferrara | University of Ferrara
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Κωδικός ISCED: 321
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT:B1, EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT:B2, EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Διορίες Nomination: 30 JUNE/15 NOV
Διορίες Application: 31 JULY/15 DEC
Università degli Studi di Napoli Federico II | University of Naples Federico II - Ιταλία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I NAPOLI01
Ίδρυμα: Università degli Studi di Napoli Federico II | University of Naples Federico II
Τμήμα: Dipartimento di Studi Umanistici
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 022
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): ENG/IT :B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): ENG/IT :B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): ENG/IT :B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*24
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*5
Διορίες Nomination: 15 MAY/30 OCT
Διορίες Application: 15 JUNE/30 NOV
Università degli studi di Padova | University of Padua - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I PADOVA01
Ίδρυμα: Università degli studi di Padova | University of Padua
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 313 0215
Τύπος Κινητικότητας: Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT:A2 EN:B1
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 May/15 Oct.
Διορίες Application: 15 June/15 Nov.
Επικοινωνία:
Università degli Studi di Roma Tre | Roma Tre University, Rome - Ιταλία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I ROMA16
Ίδρυμα: Università degli Studi di Roma Tre | Roma Tre University, Rome
Τμήμα: Dipart. di Studi sul Mondo Antico
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 022
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 june/1 nov
Università degli Studi di Roma Tre | Roma Tre University, Rome - Ιταλία - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I ROMA16
Ίδρυμα: Università degli Studi di Roma Tre | Roma Tre University, Rome
Σχολή: Dipartimento Communicazione e Spettacolo
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Κωδικός ISCED: 0211
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 JUNE/ 15 NOV
Università degli Studi di Teramo | University of Teramo - Ιταλία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I TERAMO 01
Ίδρυμα: Università degli Studi di Teramo | University of Teramo
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 0220 0223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT: B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Nomination: 15 JUNE / 30 NOV
Επικοινωνία:
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | University of Urbino Carlo Bo - Ιταλία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I URBINO01
Ίδρυμα: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | University of Urbino Carlo Bo
Σχολή: Humanities & Philosophy
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 022
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): IT:B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*24
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Nomination: 3 weeks before the application deadline
Διορίες Application: 30 JUNE / 31 OCT
Επικοινωνία:
Παρατηρήσεις:

online application

Università degli Studi di Verona | University of Verona - Ιταλία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I VERONA01
Ίδρυμα: Università degli Studi di Verona | University of Verona
Σχολή: Facolta di Lingue e Letterature Straniere
Τμήμα: Filologia, Letteratura e Linguistica
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 230
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 6*30
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Διορίες Nomination: 1 JUNE/1 NOV
Διορίες Application: 15 JUNE/15NOV
Università del Salento | University of Salento, Lecce - Ιταλία - Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I LECCE01
Ίδρυμα: Università del Salento | University of Salento, Lecce
Σχολή: Fac.Beni Culturali
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Κωδικός ISCED: 322
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*18
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 30JUNE/ 31 OCT
Universität Bielefeld | Bielefeld University - Γερμανία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D BIELEFE01
Ίδρυμα: Universität Bielefeld | Bielefeld University
Σχολή: Fakultat fur Geschichte - Economic & Social History
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 225
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): DE/EN:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): DE/EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*27
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): tbd
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): tbd
Διορίες Nomination: 15 MAY/ 15 NOV
Universität Bonn | University of Bonn - Γερμανία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D BONN01
Ίδρυμα: Universität Bonn | University of Bonn
Τμήμα: Dept of Greek and Latin Philology/ Dept. of History
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 0239 0222
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): DE:Β1, EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): DE/EN:C1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Nomination: 31 MAY
Διορίες Application: 30JUNE /30 SEP
Παρατηρήσεις:

online application

Universität des Saarlandes | Saarland University, Saarbrucken - Γερμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D SAARBRU 01
Ίδρυμα: Universität des Saarlandes | Saarland University, Saarbrucken
Τμήμα: Department of Language Science and Technology
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 JUNE / 15 DEC
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz | University of Music and Performing Arts, Graz - Αυστρία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Αυστρία
Κωδικός Erasmus: A GRAZ03
Ίδρυμα: Universität für Musik und darstellende Kunst Graz | University of Music and Performing Arts, Graz
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 23 FEB/19 SEP
Διορίες Application: 15 MARCH/10 OCT
Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien | Universtity of Music and Performing Arts, Vienna - Αυστρία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Αυστρία
Κωδικός Erasmus: A WIEN08
Ίδρυμα: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien | Universtity of Music and Performing Arts, Vienna
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:B2
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*4
Διορίες Application: 15MARCH/15 OCT
Universität Hamburg | University of Hamburg - Γερμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D HAMBURG01
Ίδρυμα: Universität Hamburg | University of Hamburg
Τμήμα: Department for German Studies
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 0232 Literature and Linguists
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER:Β2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER:Β2 ENG:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Διορίες Nomination: 15 APR/15 OCT
Διορίες Application: 1 MAY/1 NOV
Universität Heidelberg | Heidelberg University - Γερμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D HEIDELB01
Ίδρυμα: Universität Heidelberg | Heidelberg University
Σχολή: Institut fur Ubersetzen & Dolmetschen
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 MAY / 15 NOV
Διορίες Application: 15 JUNE / 15 DEC
Universität Innsbruck | University of Innsbruck - Αυστρία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Αυστρία
Κωδικός Erasmus: A INNSBRU01
Ίδρυμα: Universität Innsbruck | University of Innsbruck
Σχολή: Institut fur Translationswissenschaft
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 231
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): (de,B1),(en,B2)
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Διορίες Nomination: 1 JULY/1 DEC
Διορίες Application: 15 JULY /15 DEC
Επικοινωνία:
erasmus@uibk.at, EIC & IR
erasmus-incoming@uibk.ac.at, Incoming Students

Universitat Jaume I (UJI) | Jaume I University, Castellon de la Plana - Ισπανία - Τμήμα Τουρισμού
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E CASTELL01
Ίδρυμα: Universitat Jaume I (UJI) | Jaume I University, Castellon de la Plana
Σχολή: Tourism
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Τουρισμού
Κωδικός ISCED: 1015- Tourism
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): Catalan A2, Spanish A2, English B1 certificate required
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): Spanish: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): Spanish: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*5
Διορίες Nomination: 15 JUNE/ 15NOV
Διορίες Application: 1 JULY/ 1 DEC
Επικοινωνία:
Παρατηρήσεις:

Most courses taught in Spanish- 6% of courses taught in English, 18% of courses taught in Catalan.

List of English taught courses

https://www.dropbox.com/s/d6p6mg07u9o8659/englishcoursesupdatejanuary2021_UJI%20Castellon.pdf?dl=0

Universitat Jaume I (UJI) | Jaume I University, Castellon de la Plana - Ισπανία - Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E CASTELLO01
Ίδρυμα: Universitat Jaume I (UJI) | Jaume I University, Castellon de la Plana
Σχολή: Audiovisual Communication & Advertisement and Public Relations
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Κωδικός ISCED: 0321- Journalism & Reporting/ 0211 - Audio-visual techniques and media
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): Catalan A2, Spanish A2, English B1 certificate required
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): Spanish: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): Spanish: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10 -0321 & 2*10 - 0211
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5 -0321 &1*5-0211
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*5 -0321 &1*5-0211
Διορίες Nomination: 15 JUNE/ 15NOV
Διορίες Application: 1 JULY/ 1 DEC
Επικοινωνία:
incoming@uji.es
gamezf@uji.es, D.C for Audiovisual Communication
sanahujr@uji.es, D.C for Advertisement and Public Relations
Παρατηρήσεις:

Most courses taught in Spanish- 6% of courses taught in English, 18% of courses taught in Catalan.

List of English taught courses

https://www.dropbox.com/s/d6p6mg07u9o8659/englishcoursesupdatejanuary2021_UJI%20Castellon.pdf?dl=0

Universitat Jaume I (UJI) | Jaume I University, Castellon de la Plana - Ισπανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E CASTELL01
Ίδρυμα: Universitat Jaume I (UJI) | Jaume I University, Castellon de la Plana
Σχολή: Translation & Interpretation
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 0230- Translation & Interpreting
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): Catalan A2, Spanish A2, English B1 certificate required
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): Spanish: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): Spanish: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*5
Διορίες Nomination: 15 JUNE/ 15NOV
Διορίες Application: 1 JULY/ 1 DEC
Επικοινωνία:
Παρατηρήσεις:

Most courses taught in Spanish- 6% of courses taught in English, 18% of courses taught in Catalan.

List of English taught courses

https://www.dropbox.com/s/d6p6mg07u9o8659/englishcoursesupdatejanuary2021_UJI%20Castellon.pdf?dl=0

Universität Kassel | University of Kassel - Γερμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D KASSEL01
Ίδρυμα: Universität Kassel | University of Kassel
Τμήμα: Department 02 - Institut fur Anglistik und Amerikanistik
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 0223 0222 (for staff)
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER:B2, EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER:B2, EN:B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Διορίες Application: 15 JULY / 15 JAN
Universität Mozarteum | Mozarteum University, Salzburg - Αυστρία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Αυστρία
Κωδικός Erasmus: A SALZBUR02
Ίδρυμα: Universität Mozarteum | Mozarteum University, Salzburg
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): (de,A2),(en,B2)
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): (de,B2),(en,B2)
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Διορίες Application: 2 APRIL (online application)
Universitat Paderborn | Paderborn University - Γερμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D PADERBO01
Ίδρυμα: Universitat Paderborn | Paderborn University
Σχολή: Fac.of Arts & Humantities
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 0232- Literature and Linguistics
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/ΕΝ:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/ΕΝ:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*6
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Διορίες Nomination: 15 MAY/15 NOV
Διορίες Application: 1 JUNE/1 DEC
Universität Regensburg | University of Regensburg - Γερμανία - Τμήμα Πληροφορικής
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D REGENSB01
Ίδρυμα: Universität Regensburg | University of Regensburg
Τμήμα: Management Information Systems
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
Κωδικός ISCED: 061
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): DE/EN : B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): DE/EN : B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 1 MAY/ 1 NOV
Διορίες Application: 15 MAY/ 15 NOV
Universitat Rovira I Virgili | University of Rovira I Virgili, Tarragona - Ισπανία - Τμήμα Πληροφορικής
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E TARRAGO01
Ίδρυμα: Universitat Rovira I Virgili | University of Rovira I Virgili, Tarragona
Σχολή: School of Engineering
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
Κωδικός ISCED: 061
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): ES/CATALAN/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): ES/CATALAN/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Διορίες Nomination: 1 APR- 20 MAY/ 1 APR- 20 OCT
Διορίες Application: 1 JUNE/ 1NOV
Παρατηρήσεις:

online applications

MONO ΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Universitatea "Dunărea de Jos" Galați | University "Dunarea de Jos", Galati - Ρουμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Ρουμανία
Κωδικός Erasmus: RO GALATI01
Ίδρυμα: Universitatea "Dunărea de Jos" Galați | University "Dunarea de Jos", Galati
Σχολή: Fac.of Letters
Τμήμα: Dept. of English Language and Litterature
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 MAY /15 NOV
Διορίες Application: 15 JUNE/1 DEC
Επικοινωνία:
Universitatea Babeș-Bolyai | Babes-Bolyai University, Cluj Napoca - Ρουμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Ρουμανία
Κωδικός Erasmus: RO CLUJNAP01
Ίδρυμα: Universitatea Babeș-Bolyai | Babes-Bolyai University, Cluj Napoca
Σχολή: Faculty of Letters
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 230
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Διορίες Nomination: 15 JUNE/ 1 NOV
Διορίες Application: 15 JULY/ 15 NOV
Επικοινωνία:
Universitatea din Pitești | University of Pitesti - Ρουμανία - Τμήμα Πληροφορικής
Χώρα: Ρουμανία
Κωδικός Erasmus: RO PITESTI01
Ίδρυμα: Universitatea din Pitești | University of Pitesti
Σχολή: Fac. de Mathematica-Informatica
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
Κωδικός ISCED: 061
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): RO/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): RO/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): RO/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 30 JUNE/ 30 NOV
Επικοινωνία:
Universitatea Națională de Muzică din București | National University of Music, Bucharest - Ρουμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ρουμανία
Κωδικός Erasmus: RO BUCURES03
Ίδρυμα: Universitatea Națională de Muzică din București | National University of Music, Bucharest
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): RO/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): RO/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*9
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 1 MAY/1 NOV
Επικοινωνία:
Universitatea Spiru Haret | Spiru Haret University, Bucharest - Ρουμανία - Τμήμα Πληροφορικής
Χώρα: Ρουμανία
Κωδικός Erasmus: RO BUCURES20
Ίδρυμα: Universitatea Spiru Haret | Spiru Haret University, Bucharest
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
Κωδικός ISCED: 610
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*5
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*10
Διορίες Application: 1 JULY/1 NOV
Επικοινωνία:
Universitatea „Ovidius” din Constanța | Ovidius University of Constanta - Ρουμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Ρουμανία
Κωδικός Erasmus: RO CONSTAN02
Ίδρυμα: Universitatea „Ovidius” din Constanța | Ovidius University of Constanta
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): RO/EN B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): RO/EN B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10 (UG) 1*10 (D)
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 01 JULY / 01 DEC
Διορίες Application: 15 JULY/ 15 DEC
Επικοινωνία:
erasmus@univ-ovidius.ro, I.R.
cpoffice@univ-ovidius.ro, Erasmus Office Assistant
Université Clermont Auvergne | University of Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand - Γαλλία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Γαλλία
Κωδικός Erasmus: F CLERMON02
Ίδρυμα: Université Clermont Auvergne | University of Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand
Σχολή: Faculty of Languages, Culture and Communication (LCC)
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): FR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Διορίες Nomination: 15 MAY/ 1 NOV
Διορίες Application: 31 MAY/ 15 NOV
Παρατηρήσεις:

online application

Université Côte d’Azur | Cote d'Azur University, Nice - Γαλλία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Γαλλία
Κωδικός Erasmus: F-NICE42
Ίδρυμα: Université Côte d’Azur | Cote d'Azur University, Nice
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 023 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): FR:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): FR:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 30 JUNE/30 NOV
Université Côte d’Azur | Cote d'Azur University, Nice - Γαλλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γαλλία
Κωδικός Erasmus: F NICE42
Ίδρυμα: Université Côte d’Azur | Cote d'Azur University, Nice
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 0215 Music and performing arts
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): FR B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): FR B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 10*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 5*5 days
Διορίες Nomination: 30 JUNE/ 30 NOVEMBER
Επικοινωνία:
Université de Liège | University of Liege - Βέλγιο - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Βέλγιο
Κωδικός Erasmus: B LIEGE01
Ίδρυμα: Université de Liège | University of Liege
Σχολή: Faculty of Philosophy and Letters
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 222
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): FR/EN:Β1 (EKON:Β2)
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): FR/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 1 MAY ON-LINE &31 MAY PRINTED / 1 NOV ON-LINE &15 NOV PRINTED
Επικοινωνία:
Σελίδα 5 / 7 : <<<>>>


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας