ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Σελίδα 2 / 7 : <<<>>>
Conservatorio Superior 'Salvador Sequi'de Castellon - Ισπανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E CASTELL13
Ίδρυμα: Conservatorio Superior 'Salvador Sequi'de Castellon
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): SP/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): SP/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*18
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*10
Διορίες Application: 30 APRIL/ 15 NOV
Conservatorio Superior de Música "J. Rodrigo" de Valencia - Ισπανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E VALENCI67
Ίδρυμα: Conservatorio Superior de Música "J. Rodrigo" de Valencia
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 212
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): SP:B1 and other languages depending on the tutor
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): SP/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: MAY/1 NOV
Επικοινωνία:
Conservatorio Superior de Musica da Coruna - Ισπανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E LACORU05
Ίδρυμα: Conservatorio Superior de Musica da Coruna
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 212
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 15 MAY / 30 NOV
Επικοινωνία:
Conservatorio Superior de Musica de Canarias (CSMC), Las Palmas - Ισπανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E LAS-PAL18
Ίδρυμα: Conservatorio Superior de Musica de Canarias (CSMC), Las Palmas
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 0215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*9 months
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*5 days
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*3 days
Διορίες Application: 30 APRIL/30 NOV
Conservatorio Superior de Musica de Castilla la Mancha, Albacete - Ισπανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E ALBACET19
Ίδρυμα: Conservatorio Superior de Musica de Castilla la Mancha, Albacete
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): SP/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): SP/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*15
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 APRIL
Επικοινωνία:
Conservatorio Superior de Musica de Navarra, Pamplona - Ισπανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E PAMPLON17
Ίδρυμα: Conservatorio Superior de Musica de Navarra, Pamplona
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): SP:A2/ EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 1 MAY
Επικοινωνία:
Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara | Conservatorio Guido Cantelli of Novara - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I NOVARAO1
Ίδρυμα: Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara | Conservatorio Guido Cantelli of Novara
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 212
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 30 MAY/ 30 NOV
Επικοινωνία:
Det Jyske Musikkonservatorium | The Royal Academy of Music, Aarhus/Aalborg - Δανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Δανία
Κωδικός Erasmus: DK AARHUS05
Ίδρυμα: Det Jyske Musikkonservatorium | The Royal Academy of Music, Aarhus/Aalborg
Τμήμα: Pop & Jazz Department, Aalborg
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): DANISH/EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): DANISH/EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): DANISH/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*15
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 5 MARCH
Επικοινωνία:
Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien | Music and Arts University of the City of Vienna - Αυστρία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Αυστρία
Κωδικός Erasmus: A WIEN52
Ίδρυμα: Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien | Music and Arts University of the City of Vienna
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): GER/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1-3*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 1 APR
Επικοινωνία:
École Nationale des Chartes - PSL, Paris - Γαλλία - Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Χώρα: Γαλλία
Κωδικός Erasmus: F PARIS092
Ίδρυμα: École Nationale des Chartes - PSL, Paris
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Κωδικός ISCED: 322 219
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): FR: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): FR: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 1 MAY/ 1 NOV
Επικοινωνία:
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia | Estonian Academy of Music and Theater - Εσθονία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Εσθονία
Κωδικός Erasmus: EE TALLINN03
Ίδρυμα: Eesti Muusika ja Teatriakadeemia | Estonian Academy of Music and Theater
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Διορίες Application: 15 APRIL
Παρατηρήσεις:

online application via EASY Mobility Online system

Eötvös Loránd Tudományegyetem | Eotvos Lorand University, Budapest - Ουγγαρία - Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Χώρα: Ουγγαρία
Κωδικός Erasmus: HU BUDAPES01
Ίδρυμα: Eötvös Loránd Tudományegyetem | Eotvos Lorand University, Budapest
Σχολή: Faculty of Humanities
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Κωδικός ISCED: 322
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): HU/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): HU/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): HU/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Nomination: 10 MAY/ 10 NOV
Διορίες Application: 30 MAY/ 30 NOV
Folkwang Universität der Künste | Folkwang University of the Arts, Essen - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D ESSEN 02
Ίδρυμα: Folkwang Universität der Künste | Folkwang University of the Arts, Essen
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 30 MARCH/ 30 SEP
Freie Universität Berlin | Free University of Berlin - Γερμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D BERLIN 01
Ίδρυμα: Freie Universität Berlin | Free University of Berlin
Τμήμα: Institut fur Greek Languages and Literature
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 232
Τύπος Κινητικότητας: Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER:Β1
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*7
Διορίες Nomination: 1 MAY / 1 NOV
Gazi Üniversitesi | Gazi University, Ankara - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ANKARA02
Ίδρυμα: Gazi Üniversitesi | Gazi University, Ankara
Σχολή: Faculty of Arts, Department of Translating and Interpreting
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 232
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10 (UG) 1*5 (PG) 1 (D)
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*8
Διορίες Application: 15 JUNE / 15 NOV
Georg-August-Universität Göttingen | University of Gottingen - Γερμανία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D GOTTING01
Ίδρυμα: Georg-August-Universität Göttingen | University of Gottingen
Σχολή: Faculty of Humanities
Τμήμα: Department of Archaeologu
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 0222- History and archaeology
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): German: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): German: B2/C1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Διορίες Nomination: May 15th/November 15th
Διορίες Application: June 1st/ December 1st (including Learning Agreement)
Επικοινωνία:
erasmus@uni-goettingen.de
jbergem@uni-goettingen.de, Erasmus Departmental Coordinator
Hochschule Bremerhaven | University of Applied Sciences, Bremerhaven - Γερμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D BREMERH01
Ίδρυμα: Hochschule Bremerhaven | University of Applied Sciences, Bremerhaven
Σχολή: University of Applied Sciences
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 1015
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/ΕΝ:Β2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/ΕΝ:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 MAY / 15 NOV
Επικοινωνία:
Παρατηρήσεις:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΌΝΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ- ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΞΓΜΔ

Hochschule Darmstadt | Darmstadt University of Applied Sciences - Γερμανία - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D DARMSTA02
Ίδρυμα: Hochschule Darmstadt | Darmstadt University of Applied Sciences
Σχολή: Department of Media (Campus Dieburg)
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Κωδικός ISCED: 211 (Audio-visual techniques and media production and administration)
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*5
Διορίες Nomination: 15 APRIL/15 OCT
Διορίες Application: 1 MAY/ 1 NOV
Παρατηρήσεις:

online application

Hochschule Darmstadt | Darmstadt University of Applied Sciences - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D DARMSTA02
Ίδρυμα: Hochschule Darmstadt | Darmstadt University of Applied Sciences
Τμήμα: Dept. of Media, Campus Dieburg
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*5
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 15 MAY/ 15 NOV
Παρατηρήσεις:

Online-application

Hochschule Darmstadt | Darmstadt University of Applied Sciences - Γερμανία - Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D DARMSTA02
Ίδρυμα: Hochschule Darmstadt | Darmstadt University of Applied Sciences
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Κωδικός ISCED: 0321 Journalism & Reporting
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B2, GE: A2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2,
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*5
Διορίες Nomination: 15 APR/15 OCT
Διορίες Application: 1 MAY/ 1 NOV
Παρατηρήσεις:

online application

Hochschule Darmstadt | Darmstadt University of Applied Sciences - Γερμανία - Τμήμα Πληροφορικής
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D DARMSTA02
Ίδρυμα: Hochschule Darmstadt | Darmstadt University of Applied Sciences
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
Κωδικός ISCED: 061
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B2, GE: A2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2
Διορίες Nomination: 15 APR/15 OCT
Διορίες Application: 1 MAY/ 1 NOV
Παρατηρήσεις:

online application

Hochschule für Musik and Tanz Köln | Cologne University of Music and Dance - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D KOELN03
Ίδρυμα: Hochschule für Musik and Tanz Köln | Cologne University of Music and Dance
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER:B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*18
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 APRIL
Επικοινωνία:
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden | Carl Maria von Weber College of Music, Dresden - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D DRESDEN05
Ίδρυμα: Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden | Carl Maria von Weber College of Music, Dresden
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER B1, EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*12
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*12
Διορίες Application: 15 APRIL/ 15 NOV
Επικοινωνία:
Hochschule für Musik Detmold | Detmold University of Music - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D DETMOLD01
Ίδρυμα: Hochschule für Musik Detmold | Detmold University of Music
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Διορίες Nomination: 15 MARCH/1 NOV
Διορίες Application: 15 MARCH/1 NOV
Hochschule fur Musik Franz Liszt Weimar | University of Music Franz Liszt, Weimar - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D WEIMAR02
Ίδρυμα: Hochschule fur Musik Franz Liszt Weimar | University of Music Franz Liszt, Weimar
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): GER/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*5
Διορίες Application: 31 JANUARY
Hochschule für Musik Würzburg | University of Music, Wurzburg - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: DWURZBUR02
Ίδρυμα: Hochschule für Musik Würzburg | University of Music, Wurzburg
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 3*24
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | Hannover University of Music, Drama and Media, Hannover - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D HANNOVE04
Ίδρυμα: Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | Hannover University of Music, Drama and Media, Hannover
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Διορίες Application: 31 MAR
Επικοινωνία:
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | Utrecht School of the Arts (HKU) - Ολλανδία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ολλανδία
Κωδικός Erasmus: NL UTRECHT29
Ίδρυμα: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | Utrecht School of the Arts (HKU)
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): DUTCH/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): DUTCH/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 1 MAY
Επικοινωνία:
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta | Jan Albrecht Music and Art Academy, Banska Stiavnica - Σλοβακία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Σλοβακία
Κωδικός Erasmus: SK BANSK-S01
Ίδρυμα: Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta | Jan Albrecht Music and Art Academy, Banska Stiavnica
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): SL/EN : B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): SL/EN : B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*6
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 4*20 days
Διορίες Application: 1JUNE/ 1DEC
Επικοινωνία:
Høgskolen i Østfold | Ostfold University College, Halden - Νορβηγία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Νορβηγία
Κωδικός Erasmus: N HALDEN02
Ίδρυμα: Høgskolen i Østfold | Ostfold University College, Halden
Τμήμα: Dept. of Foreign Languages & Social Sciences
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN/GER: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN/GER: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*6
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 APRIL/ 15 OCT
Διορίες Application: 1 NOV / 1 MAY
Institut Universitaire de Technologie A de Lille | University of Lille - Γαλλία - Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Χώρα: Γαλλία
Κωδικός Erasmus: F LILLE01
Ίδρυμα: Institut Universitaire de Technologie A de Lille | University of Lille
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Κωδικός ISCED: 531
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): FR: B1 EN : B1 (ONLY APPLIES IF SELECTED COURSES ARE TAUGHT IN ENGLISH)
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): FR: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*24
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 1 MAY/ 1 NOV
Institut Universitaire de Technologie A de Lille | University of Lille - Γαλλία - Τμήμα Περιβάλλοντος
Χώρα: Γαλλία
Κωδικός Erasmus: F LILLE01
Ίδρυμα: Institut Universitaire de Technologie A de Lille | University of Lille
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Περιβάλλοντος
Κωδικός ISCED: 4433 Environmental Sciences 4435 Water and Soil Sciences
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): FR: B1 EN : B1 (ONLY APPLIES IF SELECTED COURSES ARE TAUGHT IN ENGLISH)
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): FR: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 1 MAY/ 1 NOV
Institut Universitaire de Technologie A de Lille | University of Lille - Γαλλία - Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Χώρα: Γαλλία
Κωδικός Erasmus: F LILLE01
Ίδρυμα: Institut Universitaire de Technologie A de Lille | University of Lille
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Κωδικός ISCED: 61
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): FR: B1 EN : B1 (ONLY APPLIES IF SELECTED COURSES ARE TAUGHT IN ENGLISH)
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): FR: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 1 MAY/ 1 NOV
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Istanbul Bilgi University - Τουρκία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU11
Ίδρυμα: İstanbul Bilgi Üniversitesi | Istanbul Bilgi University
Τμήμα: Department of History
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 0222
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:Β2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 JUNE/ 15 NOV
Παρατηρήσεις:

ONLINE NOMINATION

İstanbul Okan Üniversitesi | Istanbul Okan University - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU22
Ίδρυμα: İstanbul Okan Üniversitesi | Istanbul Okan University
Σχολή: D34Fac.of Arts & Sciences D37
Τμήμα: Translation Studies Department
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*24
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 1 JULY / 1 DEC
Επικοινωνία:
İstanbul Üniversitesi | Istanbul University - Τουρκία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU03
Ίδρυμα: İstanbul Üniversitesi | Istanbul University
Τμήμα: Fac.of Letters - Dept. of Ancient History
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 0225
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN : Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN : Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 15 JUNE / 15 NOV
İstanbul Üniversitesi | Istanbul University - Τουρκία - Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU03
Ίδρυμα: İstanbul Üniversitesi | Istanbul University
Σχολή: Informatics
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 15 JUNE/ 15 NOV
Επικοινωνία:
İstanbul Üniversitesi | Istanbul University - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU03
Ίδρυμα: İstanbul Üniversitesi | Istanbul University
Σχολή: Faculty of Letters
Τμήμα: English Translation and Interpreting Department
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 JUNE / 15 NOV
Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Braga” di Teramo - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I TERAMO02
Ίδρυμα: Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Braga” di Teramo
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 60*60
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 5*30
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 5*60
Διορίες Application: 30 JUNE/31 OCT
Επικοινωνία:
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmij | Jazeps Vitols Latvian Academy of Music, Riga - Λετονία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Λετονία
Κωδικός Erasmus: LV RIGA05
Ίδρυμα: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmij | Jazeps Vitols Latvian Academy of Music, Riga
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215 114
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): LT/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): LT/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*15
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 MAY/ 15 NOV
Σελίδα 2 / 7 : <<<>>>


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας