ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Σελίδα 1 / 7 : >>>
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Adana Science and Technology University, Adana - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ADANA02
Ίδρυμα: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Adana Science and Technology University, Adana
Τμήμα: Department of Translating and Interpreting
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 231
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Διορίες Nomination: 15 JUNE / 15 NOV
Διορίες Application: 30 DAYS AFTER NOMINATION
Επικοινωνία:
Akademia Muzyczna im, Stanislawa Moniuszki w Gdansku | Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk - Πολωνία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Πολωνία
Κωδικός Erasmus: PL GDANSK04
Ίδρυμα: Akademia Muzyczna im, Stanislawa Moniuszki w Gdansku | Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): PL/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): PL/EN: Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*18
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*5
Διορίες Application: 30 APRIL/15 NOV
Επικοινωνία:
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderwskiego w Poznaniu | Academy of Music I. J. Paderewski, Poznan - Πολωνία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Πολωνία
Κωδικός Erasmus: PL POZNAN06
Ίδρυμα: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderwskiego w Poznaniu | Academy of Music I. J. Paderewski, Poznan
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*10
Διορίες Application: 15 MAY/15 NOV
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu | State University of Applied Sciences in Raciborz - Πολωνία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Πολωνία
Κωδικός Erasmus: PL RACIBOR01
Ίδρυμα: Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu | State University of Applied Sciences in Raciborz
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 023 0223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): POL/ EN:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): POL/ EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 15 JUNE / 15 NOV
Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu | University of Applied Sciences in Nowy Sacz - Πολωνία - Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Χώρα: Πολωνία
Κωδικός Erasmus: PL NOWY-SA02
Ίδρυμα: Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu | University of Applied Sciences in Nowy Sacz
Σχολή: Faculty of Social Sciences and Arts
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Κωδικός ISCED: 0414 Marketing & Advertising
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): en, B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): en, B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): en, B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 5*25
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 5*25
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 5*25
Διορίες Nomination: June 1st/ December 1st
Διορίες Application: June 1st/ December 1st
Alma Mater Europaea - ISH, Maribor - Σλοβενία - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Χώρα: Σλοβενία
Κωδικός Erasmus: SI LJUBLJA39
Ίδρυμα: Alma Mater Europaea - ISH, Maribor
Σχολή: Strategic Communication Management, Humanities
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Κωδικός ISCED: 211 (Audiovisual, Technology & Media)
Τύπος Κινητικότητας: Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2 & C1
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | University of Bologna - Ιταλία - Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I BOLOGNA01
Ίδρυμα: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | University of Bologna
Σχολή: Facolta di Conservazione di Beni Culturali
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Κωδικός ISCED: 220
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT: A2 EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 1 JULY/1 DEC
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | University of Bologna - Ιταλία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I BOLOGNA01
Ίδρυμα: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | University of Bologna
Σχολή: Facolta di Conservazione di Beni Culturali
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 220
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT: A2 EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT: A2 EN: B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*24
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*7
Διορίες Application: 15 FEB
Amasya Üniversitesi | Amasya University - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR AMASYA01
Ίδρυμα: Amasya Üniversitesi | Amasya University
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN/TR: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN/TR: B2, C1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Nomination: 30 MAY/30 NOV
Διορίες Application: 30 JUNE/30 DEC
Επικοινωνία:
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara Haci Bayram Veli University - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ANKARA24
Ίδρυμα: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara Haci Bayram Veli University
Τμήμα: Department of Translation and Interpreting Studies
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*15
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 30 JUNE / 30 NOV
Επικοινωνία:
Anton Brückner Privatuniversität für Musik, Schauspiel und Tanz | Anton Bruckner Private University for Music, Drama and Dance, Linz - Αυστρία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Αυστρία
Κωδικός Erasmus: A LINZ17
Ίδρυμα: Anton Brückner Privatuniversität für Musik, Schauspiel und Tanz | Anton Bruckner Private University for Music, Drama and Dance, Linz
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): B1-level German required for BA-level pedagogical and artistic courses as well as MA-level artistic courses. B2-level German required for MA-level pedagogical courses.
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): B2 GERMAN/EN
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Διορίες Application: 15 APRIL
Επικοινωνία:
Παρατηρήσεις:

 Nomination does not guarantee acceptance at ABPU –

acceptance of exchange students is contingent on meeting the application requirements,

the evaluation of the media files and an existing opening in the desired main subject course at ABPU.

Başkent Üniversitesi | Baskent University, Etimesgut/Ankara - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ANKARA 06
Ίδρυμα: Başkent Üniversitesi | Baskent University, Etimesgut/Ankara
Σχολή: Translation and Interpretating
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 023 0223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Nomination: 15 MAY / 15 NOV
Διορίες Application: 30 JULY / 30 NOV
Επικοινωνία:
Bogaziçi Üniversitesi | Bogazici University, Bebek/Istanbul - Τουρκία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU01
Ίδρυμα: Bogaziçi Üniversitesi | Bogazici University, Bebek/Istanbul
Τμήμα: Dept. of History
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 0225
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:Β2.3 (TOEFL 550 OR IELTS 6.5)
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Διορίες Nomination: 15 APR/15 SEPT
Διορίες Application: 15 MAY/15 OCT
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Abant Izzet Baysal University - Τουρκία - Τμήμα Περιβάλλοντος
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR BOLU01
Ίδρυμα: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Abant Izzet Baysal University
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Περιβάλλοντος
Κωδικός ISCED: 521 (Mechanics and Metal Work) 581 (Architecture)
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*30
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*16
Διορίες Nomination: 30 MAY/30 OCT
Διορίες Application: 15 JUNE/ 15 NOV
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Abant Izzet Baysal University - Τουρκία - Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR BOLU01
Ίδρυμα: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Abant Izzet Baysal University
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Κωδικός ISCED: 213 radio and tv production
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*30
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*16
Διορίες Nomination: 30 MAY/30 OCT
Διορίες Application: 15 JUNE/ 15 NOV
Επικοινωνία:
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Abant Izzet Baysal University - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR BOLU01
Ίδρυμα: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Abant Izzet Baysal University
Τμήμα: Translation and Interpreting Department
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 023 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN/TR : B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN/TR : B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 6*30
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 6*30
Διορίες Application: 15 JUNE/ 15 NOV
Επικοινωνία:
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Abant Izzet Baysal University - Τουρκία - Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR BOLU01
Ίδρυμα: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Abant Izzet Baysal University
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*30
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*16
Διορίες Nomination: 30 MAY/30 OCT
Διορίες Application: 15 JUNE/ 15 NOV
Bülent Ecevit Üniversitesi | Bülent Ecevit University, Zonguldak - Τουρκία - Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ZONGULD01
Ίδρυμα: Bülent Ecevit Üniversitesi | Bülent Ecevit University, Zonguldak
Τμήμα: Department of Public Relations and Publicity
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Κωδικός ISCED: 0414 - Marketing and Advertising
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): EN: B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4 *40
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*10
Διορίες Nomination: 1 May/ 1 Nov
Διορίες Application: 1 June/ 1 Dec
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | University of Oldenburg - Γερμανία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D OLDENBU01
Ίδρυμα: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | University of Oldenburg
Τμήμα: FK IV - Dept.of History/Institut für Geschichte
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 222
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): DE/EN:Β1, EN:B1/B2 (if the student takes only classes in English)
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): DE/EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1* 5 days
Διορίες Nomination: 15 JULY / 15 JAN
Česká zemědělská univerzita v Praze | Czech University of Life Sciences, Prague - Τσεχία - Τμήμα Περιβάλλοντος
Χώρα: Τσεχία
Κωδικός Erasmus: CZ PRAHA02
Ίδρυμα: Česká zemědělská univerzita v Praze | Czech University of Life Sciences, Prague
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Περιβάλλοντος
Κωδικός ISCED: 521
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): ENG: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): ENG: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): ENG: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*40
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*10
Διορίες Nomination: 15 MAY/15 OCT
Διορίες Application: 16 JUNE/17 NOV
Επικοινωνία:
Ms Dana Výlupkova,  mobility@czu.cz
Česká zemědělská univerzita v Praze | Czech University of Life Sciences, Prague - Τσεχία - Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Χώρα: Τσεχία
Κωδικός Erasmus: CZ PRAHA02
Ίδρυμα: Česká zemědělská univerzita v Praze | Czech University of Life Sciences, Prague
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Κωδικός ISCED: 521
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*40
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*10
Διορίες Nomination: 15 MAY/15 OCT
Διορίες Application: 16 JUNE/17 NOV
Επικοινωνία:
Ms Dana Výlupkova,  mobility@czu.cz
Codarts Hogeschool voor de Kunsten | Codarts University of the Arts, Rotterdam - Ολλανδία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ολλανδία
Κωδικός Erasmus: NL ROTTERD09
Ίδρυμα: Codarts Hogeschool voor de Kunsten | Codarts University of the Arts, Rotterdam
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): DUTCH/EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): DUTCH/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*6
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 31MARCH
Επικοινωνία:
Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Paris - Γαλλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γαλλία
Κωδικός Erasmus: F PARIS 119
Ίδρυμα: Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Paris
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): FR: A2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): FR/EN: B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*30
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 3*15
Διορίες Application: 31 MARCH
Επικοινωνία:
Conservatoire of Music 'Stanislao Giacomantonio' di Cosenza - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: Ι COSENZA03
Ίδρυμα: Conservatoire of Music 'Stanislao Giacomantonio' di Cosenza
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 31 MAY/31 OCT
Conservatorio ''Santa Cecilia'', Roma - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I ROMA09
Ίδρυμα: Conservatorio ''Santa Cecilia'', Roma
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*18
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*10
Διορίες Application: 31 MAY
Conservatorio di Musica "A.Pedrollo" di Vicenza - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I VICENZA03
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica "A.Pedrollo" di Vicenza
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*4
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 31 MAY/15 NOV
Επικοινωνία:
Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti", Palermo (πρώην Vincenzo Bellini) - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I PALERMO04
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti", Palermo (πρώην Vincenzo Bellini)
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 20 SEP/ 30 JAN
Επικοινωνία:
Conservatorio di Musica "C. Pollini", Padova - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I PADOVA02
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica "C. Pollini", Padova
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*18
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*10
Διορίες Nomination: 15 MAR/1 OCT
Διορίες Application: 15 APR/31 OCT
Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini", Trieste - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I TRIESTE 02
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini", Trieste
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Διορίες Application: 31 MAY/ 15 OCT
Παρατηρήσεις:

online application

Conservatorio di Musica "Nino Rota", Monopoli - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I MONOPOL02
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica "Nino Rota", Monopoli
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT: A2/ EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*14
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*14
Διορίες Application: 15 MAY/1 NOV
Conservatorio di Musica ''Antonio Scontrino'', Trapani - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I TRAPANI02
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica ''Antonio Scontrino'', Trapani
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): to be agreed upon
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): to be agreed upon
Διορίες Application: 15 JUNE/ 15 DEC
Επικοινωνία:
Conservatorio di Musica 'G.Pierluigi da Palestrina', Cagliari - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I CAGLIAR02
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica 'G.Pierluigi da Palestrina', Cagliari
Τμήμα: Music and perf.arts
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*9
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 APRIL/ 15 NOV
Conservatorio di Musica 'Niccolo Piccinni' di Bari - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I BARI 03
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica 'Niccolo Piccinni' di Bari
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*18
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*10
Διορίες Application: 30 JUNE/ 30 NOV
Επικοινωνία:
Conservatorio di Musica Lucio Campiani, Mantova - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I MANTOVA01
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica Lucio Campiani, Mantova
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 20 APR/20 OCT
Διορίες Application: 20 MAY/20 NOV
Επικοινωνία:
Conservatorio di Musica ‘Arrigo Boito’, Parma - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: Ι PARMA02
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica ‘Arrigo Boito’, Parma
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 30 APRIL
Επικοινωνία:
Conservatorio di Musica ‘E.F. Dall’Abaco’, Verona - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I VERONA02
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica ‘E.F. Dall’Abaco’, Verona
Τμήμα: Music and perf.arts
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*9
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 MAY/ 15 OCT
Conservatorio di Musica ‘G.B.Martini’, Bologna - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: Ι ΒOLOGNΑ04
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica ‘G.B.Martini’, Bologna
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 3*18
Διορίες Application: 31 MARCH
Επικοινωνία:
Conservatorio San Pietro a Majella, Napoli - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I NAPOLI 07
Ίδρυμα: Conservatorio San Pietro a Majella, Napoli
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): to be agreed upon
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 30 AUG/30 DEC
Επικοινωνία:
Conservatorio Statale di Musica 'Umberto Giordano', Foggia - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I FOGGIA02
Ίδρυμα: Conservatorio Statale di Musica 'Umberto Giordano', Foggia
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*16
Διορίες Application: 15 JUNE/ 1 DEC
Conservatorio Statale di Musica ‘Luisa D`Annunzio’, Pescara - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I PESCARA01
Ίδρυμα: Conservatorio Statale di Musica ‘Luisa D`Annunzio’, Pescara
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 31 MAY/31 DEC
Σελίδα 1 / 7 : >>>


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας