ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Σελίδα 1 / 5 : >>>
Abant Izzet Baysal University - Τουρκία - Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR BOLU01
Ίδρυμα: Abant Izzet Baysal University
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Κωδικός ISCED: 213 radio and tv production
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*30
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*16
Διορίες Nomination: 30 MAY/30 OCT
Διορίες Application: 15 JUNE/ 15 NOV
Επικοινωνία:
Academy of Performing Arts in Bratislava (VSMU) - Σλοβακία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Σλοβακία
Κωδικός Erasmus: SK BRATISL 05
Ίδρυμα: Academy of Performing Arts in Bratislava (VSMU)
Σχολή: Faculty of Music and Dance
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): SL/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): SL/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 30 MAY / 30 NOV
Επικοινωνία:
Adana Science and Technology University - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ADANA02
Ίδρυμα: Adana Science and Technology University
Τμήμα: Department of Translating and Interpreting
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 231
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Nomination: 15 JUNE / 15 NOV
Διορίες Application: 30 DAYS AFTER NOMINATION
Επικοινωνία:
Akademia Muzyczna im, Stanislawa Moniuszki w Gdansku - Πολωνία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Πολωνία
Κωδικός Erasmus: PL GDANSK04
Ίδρυμα: Akademia Muzyczna im, Stanislawa Moniuszki w Gdansku
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): POLISH/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): POLISH/EN: Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*9 months
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*5 days
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*5 days
Διορίες Application: 30 APRIL/15 NOV
Επικοινωνία:
Akademia Muzyczna im.I.J. Paderwskiegow Poznaniu - Πολωνία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Πολωνία
Κωδικός Erasmus: PL POZNAN06
Ίδρυμα: Akademia Muzyczna im.I.J. Paderwskiegow Poznaniu
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 MAY/15 NOV
Alma Mater Europaea-ISH(Maribor) - Σλοβενία - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Χώρα: Σλοβενία
Κωδικός Erasmus: SI LJUBLJA39
Ίδρυμα: Alma Mater Europaea-ISH(Maribor)
Σχολή: Strategic Communication Management, Humanities
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Κωδικός ISCED: 211 (Audiovisual, Technology & Media)
Τύπος Κινητικότητας: Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2 & C1
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Amasya University - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR AMASYA01
Ίδρυμα: Amasya University
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN/TR: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN/TR: B2, C1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Nomination: 30 MAY/30 NOV
Διορίες Application: 30 JUNE/30 DEC
Επικοινωνία:
Anton Brückner Privatuniversität für Musik, Schauspiel und Tanz, Linz - Αυστρία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Αυστρία
Κωδικός Erasmus: A LINZ17
Ίδρυμα: Anton Brückner Privatuniversität für Musik, Schauspiel und Tanz, Linz
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): B1-level German required for BA-level pedagogical and artistic courses as well as MA-level artistic courses. B2-level German required for MA-level pedagogical courses.
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): B2 GERMAN/EN
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*5
Διορίες Application: 15 APRIL
Επικοινωνία:
Παρατηρήσεις:

 Nomination does not guarantee acceptance at ABPU –

acceptance of exchange students is contingent on meeting the application requirements,

the evaluation of the media files and an existing opening in the desired main subject course at ABPU.

Babes- Bolyai University of Cluj Napoca - Ρουμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Ρουμανία
Κωδικός Erasmus: RO CLUJNAP01
Ίδρυμα: Babes- Bolyai University of Cluj Napoca
Σχολή: Faculty of Letters
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 023 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Nomination: 15 JUNE/ 1 NOV
Διορίες Application: 15 JULY/ 15 NOV
Επικοινωνία:
Baskent University - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ANKARA 06
Ίδρυμα: Baskent University
Σχολή: Translation and Interpretating
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 023 0223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Nomination: 15 MAY / 15 NOV
Διορίες Application: 30 JULY / 30 NOV
Επικοινωνία:
Bogazici Universitesi - Τουρκία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU01
Ίδρυμα: Bogazici Universitesi
Τμήμα: Dept. of History
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 0225
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:Β2.3 (TOEFL 550 OR IELTS 6.5)
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Nomination: 15 APR/15 SEPT
Διορίες Application: 15 MAY/15 OCT
Bolu Abant Izzet Abant Baysal University - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR BOLU01
Ίδρυμα: Bolu Abant Izzet Abant Baysal University
Τμήμα: Translation and Interpreting Department
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 023 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN/TR : B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN/TR : B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 15 JUNE/ 15 NOV
Επικοινωνία:
Codarts, Hogeschool voor de Kunsten - Ολλανδία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ολλανδία
Κωδικός Erasmus: NL ROTTERD09
Ίδρυμα: Codarts, Hogeschool voor de Kunsten
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): DUTCH/EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): DUTCH/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*6
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 31MARCH
Επικοινωνία:
Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Paris - Γαλλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γαλλία
Κωδικός Erasmus: F PARIS 119
Ίδρυμα: Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Paris
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): FR: A2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): FR/EN: B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*15
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 31 MARCH
Επικοινωνία:
Conservatoire of Music 'Stanislao Giacomantonio' di Cosenza - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: Ι COSENZA03
Ίδρυμα: Conservatoire of Music 'Stanislao Giacomantonio' di Cosenza
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 31 MAY/31 OCT
Conservatorio ''Santa Cecilia'', Roma - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I ROMA09
Ίδρυμα: Conservatorio ''Santa Cecilia'', Roma
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): to be agreed upon
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): to be agreed upon
Διορίες Application: 31 MAY
Conservatorio di Musica "A.Pedrollo" di Vicenza - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I VICENZA03
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica "A.Pedrollo" di Vicenza
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*4
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 31 MAY/15 NOV
Επικοινωνία:
Conservatorio di Musica "Nino Rota", Monopoli - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I MONOPOL02
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica "Nino Rota", Monopoli
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT: A2/ EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*7 days
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2* 7 days
Διορίες Application: 15 MAY/1 NOV
Conservatorio di Musica 'Giuseppe Tartini' - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I TRIESTE 02
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica 'Giuseppe Tartini'
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 31 MAY/ 15 OCT
Conservatorio di Musica 'Niccolo Piccinni' di Bari - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I BARI 03
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica 'Niccolo Piccinni' di Bari
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*18
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10 days
Διορίες Application: 30 JUNE/ 30 NOV
Επικοινωνία:
Conservatorio di Musica ‘Arrigo Boito’ - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: Ι PARMA02
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica ‘Arrigo Boito’
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 30 APRIL
Επικοινωνία:
Conservatorio di Musica ‘E.F. Dall’Abaco’ - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I VERONA02
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica ‘E.F. Dall’Abaco’
Τμήμα: Music and perf.arts
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*9
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 MAY/ 15 OCT
Conservatorio di Musica ‘G.B.Martini’ - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: Ι ΒOLOGNΑ04
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica ‘G.B.Martini’
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 3*18
Διορίες Application: 31 MARCH
Επικοινωνία:
Conservatorio di Musica, Lucio Campiani Mantova - Ιταλία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I MANTOVA01
Ίδρυμα: Conservatorio di Musica, Lucio Campiani Mantova
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 20 APR/20 OCT
Διορίες Application: 20 MAY/20 NOV
Επικοινωνία:
Conservatorio Superior 'Salvador Sequi'de Castellon - Ισπανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E CASTELL13
Ίδρυμα: Conservatorio Superior 'Salvador Sequi'de Castellon
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): SP/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): SP/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): TBD
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 30 APRIL/ 15 NOV
Conservatorio Superior de Música "J. Rodrigo" de Valencia - Ισπανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E VALENCI67
Ίδρυμα: Conservatorio Superior de Música "J. Rodrigo" de Valencia
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 212
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): SP:B1 and other languages depending on the tutor
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): SP/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: MAY/1 NOV
Επικοινωνία:
Conservatorio Superior de Musica de Canarias (CSMC) - Ισπανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E LAS-PAL18
Ίδρυμα: Conservatorio Superior de Musica de Canarias (CSMC)
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 0215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*9 months
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*5 days
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*3 days
Διορίες Application: 30 APRIL/30 NOV
Conservatorio Superior de Musica de Castilla la Mancha - Ισπανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E ALBACET19
Ίδρυμα: Conservatorio Superior de Musica de Castilla la Mancha
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): SP/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): SP/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*15
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 APRIL
Επικοινωνία:
Cyprus University of Technology - Κύπρος - Τμήμα Πληροφορικής
Χώρα: Κύπρος
Κωδικός Erasmus: CY LIMASSO 02
Ίδρυμα: Cyprus University of Technology
Τμήμα: Department of Communication and Internet Studies
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
Κωδικός ISCED: 061
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN/GR: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN/GR: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): EN/GR: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Nomination: 31 MAY/ 31 OCT
Διορίες Application: 30 JUNE/ 15NOV
Cyprus University of Technology - Κύπρος - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Χώρα: Κύπρος
Κωδικός Erasmus: CY LIMASSO02
Ίδρυμα: Cyprus University of Technology
Σχολή: Faculty of Applied Arts & Communication
Τμήμα: Department of Multimedia and Graphic Arts
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Κωδικός ISCED: 213
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GR/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GR/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): GR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*5
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*16
Διορίες Nomination: 31 MAY/ 31 OCT
Διορίες Application: 30 JUNE/ 15NOV
Επικοινωνία:
Cyprus University of Technology - Κύπρος - Τμήμα Περιβάλλοντος
Χώρα: Κύπρος
Κωδικός Erasmus: CY LIMASSO02
Ίδρυμα: Cyprus University of Technology
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Περιβάλλοντος
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*16 months
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*10
Διορίες Nomination: 30/6-31/10
Διορίες Application: 15/7-15/11
Επικοινωνία:
Παρατηρήσεις:

https://erasmus.cut.ac.cy/

European University Cyprus - Κύπρος - Τμήμα Τουρισμού
Χώρα: Κύπρος
Κωδικός Erasmus: CY NICOSIA24
Ίδρυμα: European University Cyprus
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Τουρισμού
Κωδικός ISCED: 04.4 Hospitality and Tourism Management, 041 Business and Administration
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN C2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10 (044), 3*27 (041)
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1* 5 days (044), 1* 5 days (041)
Διορίες Nomination: 31 May/ 31 October
Διορίες Application: 30 June/30 November
Επικοινωνία:
Παρατηρήσεις:

2 differents IIAs (1 for Hospitality and Tourism Management and 1 for Business Administration)

Freie Universitat Berlin - Γερμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D BERLIN 01
Ίδρυμα: Freie Universitat Berlin
Τμήμα: Institut fur Greek Languages and Literature
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 232
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 1 MAY / 1 NOV
Gazi Universuty - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ANKARA02
Ίδρυμα: Gazi Universuty
Σχολή: Faculty of Arts, Department of Translating and Interpreting
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 232
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10 (UG) 1*5 (PG) 1 (D)
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*8
Διορίες Application: 15 JUNE / 15 NOV
Ghent University - Βέλγιο - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Βέλγιο
Κωδικός Erasmus: B GENT01
Ίδρυμα: Ghent University
Σχολή: Faculty of Arts and Philosophy
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 220
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): NL/EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): NL/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*9
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 APR/15 OCT
Διορίες Application: 15 MAY/15 NOV
Επικοινωνία:
Higher School of Music of the Basque Country - Ισπανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E SANSEB01
Ίδρυμα: Higher School of Music of the Basque Country
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): SP/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): SP/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): TBD*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 15 MAR
Επικοινωνία:
HKU Univ.of Arts Utrecht - Ολλανδία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ολλανδία
Κωδικός Erasmus: NL UTRECHT29
Ίδρυμα: HKU Univ.of Arts Utrecht
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): DUTCH/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): DUTCH/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 1 MAY
Επικοινωνία:
Hochschule Bremerhaven - Γερμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D BREMERH01
Ίδρυμα: Hochschule Bremerhaven
Σχολή: University of Applied Sciences
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 1015
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/ΕΝ:Β2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/ΕΝ:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 MAY / 15 NOV
Επικοινωνία:
Παρατηρήσεις:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΌΝΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ- ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΞΓΜΔ

Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences - Γερμανία - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D DARMSTA02
Ίδρυμα: Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences
Σχολή: Department of Media (Campus Dieburg)
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Κωδικός ISCED: 211 (Audio-visual techniques and media production and administration)
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*15
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 15 MAY/ 15 NOV
Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D DARMSTA02
Ίδρυμα: Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences
Τμήμα: Dept. of Media, Campus Dieburg
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*5
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 15 MAY/ 15 NOV
Παρατηρήσεις:
Online-application
Σελίδα 1 / 5 : >>>
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας